Kể Từ Nay, Chủ Đầu Tư Muốn Thi Công Phải Dán Giấy Phép Xây Dựng Ngay Tại Công Trình

Ngày 17/10, ông Nguyễn Bá Thành, Phó giám đốc SXD TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi UBND 24 quận, huyện hướng dẫn về việc niêm yết giấy phép xây dựng (GPXD) tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Link: http://cafebiz.vn/ke-tu-nay-chu-dau-tu-muon-thi-cong-phai-dan-giay-phep-xay-dung-ngay-tai-cong-trinh-2019102007464017.chn