Eng

The Dune Residences

Vị trí The Ocean Resort
Loại nhà Biệt thự

Tổ ấm hoàn hảo cho cuộc sống tương lai

  • Khu biệt thự The Dune Residences gồm 15 biệt thự được thiết kế 2 tầng với 3 phòng ngủ, đuợc bao quanh bởi lỗ gôn thứ nhầt, thứ hai và thứ chín của sân gôn The Dunes (thuộc Danang Golf Club). Tất cả các biệt thự đều có huớng nhìn bao quát ra sân Gôn The Dunes và khung cảnh núi Non Nuớc hùng vĩ. Cư dân dễ dàng đi lại bằng đường hầm để đến những tiện ích từ khu nghỉ duỡng phức hợp đạt tiêu chuẩn quốc tế Danang Beach Resort, The Dune Residences sẽ là ngôi nhà mà bạn hằng mơ uớc
  • Dự án đã hoàn thành và bán hết.

           - Hình ảnh.
           - Mặt bằng tầng.
           - Tải brochure. 
           - Video.

«