Ưu đãi hấp dẫn tháng 6-2015 của các dự án bất động sản VinaLiving