Đây là 10 dự án BĐS tại TP.HCM vừa được xác nhận đủ điều kiện bán

Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố danh sách các dự án được Sở này xác nhận đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai năm 2019 (01- 3/2019).