Đại Phước Lotus đạt giải thưởng Best Residential Development Asia Pacific 2015