Bài giới thiệu Vinaliving trên Thời báo kinh tế Sài Gòn

Vị thế tiên phong của VinaLiving - Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.