Bài toán cân bằng giữa "biệt thự cao cấp" và "giá mềm"