Print-Ads The Ocean Suites & The Ocean Estates tháng 4/2016

Print-Ads được đăng trên báo Tiền Phong & tạp chí Forbes