VinaCapital nhận 4 giải thưởng lớn ở Asia Pacific Property Awards

VinaCapital nhận 4 giải thưởng lớn ở Asia Pacific Property Awards.