VinaLiving trân trọng giới thiệu dự án mới sắp ra mắt tại Nam Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh