EN

The Ocean Suites

Vị trí TP Đà Nẵng
Loại nhà Căn hộ

- Vị trí: Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

- Loại dự án: Căn hộ

- Số lượng: 116 căn (Tòa A: 46 căn; Tòa B: 70 căn)

- Thông tin bán hàng: Đã bán hết

- Hoàn thành: 2017

 

 

«