EN

The Point

Vị trí TP Đà Nẵng
Loại nhà Biệt thự

- Vị trí: Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

- Loại dự án: Biệt thự

- Số lượng: 40 biệt thự

- Thông tin bán hàng: Đã bán hết

- Hoàn thành: 2016

«