Đà Nẵng: Cán bộ bao che vi phạm xây dựng có thể bị truy cứu hình sự

Người có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng mà dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng hành vi vi phạm... sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đền bù

Link: Đà Nẵng: Cán bộ bao che vi phạm xây dựng có thể bị truy cứu hình sự