Đánh thuế nhà ở sẽ dẫn đến 'thuế chồng thuế'

Đề xuất của Bộ Tài chính Chính áp dụng phương án 2, tức đánh thuế 0,4% với nhà có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên vừa đưa ra đã gây nhiều tranh cãi..
https://thanhnien.vn/…/danh-thue-nha-o-se-dan-den-thue-chon…

HoREA nhận thấy việc xây dựng dự án luật Thuế tài sản (đánh thuế đất ở, nhà ở) cần đi đôi với việc sửa đổi chính sách và cơ chế tính 'tiền sử dụng đất', nếu không sẽ xảy ra tình trạng 'thuế chồng thuế'.
 
thanhnien.vn|Bởi Báo Thanh Niên