Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2018

 

http://baodanang.vn/…/chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-…/
1.Xây sai phép phải chi trả toàn bộ phí phá dỡ.
2. Quy định tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư trong dự án đối tác công tư.
3.Thuốc lá ngoại nhập lậu được bán đấu giá để xuất khẩu....

Xem thêm
BAODANANG.VN
 
Thông tư 03/2018 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 12-6-2018, quy định quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, quy định: đối với công trình thi công s...