Không đánh thuế tài sản, Việt Nam có thể về thời phong kiến kiểu mới

 
Theo TS Đinh Thế Hiển, thuế tài sản, trong đó có thuế nhà ở, là đúng đắn, cần thiết. Đó không chỉ là do nhóm…
nld.com.vn