Thận trọng khi lấn vịnh Đà Nẵng

Tại hội thảo quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 vừa diễn ra chiều 11-6, nhiều chuyên gia đã phản đối ý tưởng lấn vịnh Đà Nẵng làm khu đô thị, bởi lo lắng đã thực sự nghiên cứu kĩ như Dubai hay là hiểm họa cho môi trường?
http://cadn.com.vn/…/99_190816_than-trong-khi-lan-vinh-da-n…

CADN.COM.VN
 
Tại hội thảo quy hoạch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 vừa diễn ra chiều 11-6, nhiều chuyên gia đã phản đối ý tưởng lấn vịnh Đà Nẵng làm khu đô thị, bởi lo lắng nhiều tác động t...