TP HCM "kêu án" 180 dự án treo

 

Ngày 13-12, UBND TP HCM đã có công văn khẩn gửi các đơn vị về việc xử lý  các dự án không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Theo đó, UBND TP chấp thuận báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi quyết định các dự án cần thu hồi đất đã không triển khai thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm với 180 dự án; đồng thời công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin báo chí.