Tp.HCM cần gần 3 triệu tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng trong 4 năm tới

Mới đây, UBND Tp.HCM đã đề ra các giải pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2018 – 2022.

Cụ thể, nguồn vốn cần huy động gồm: Từ ngân sách, nguồn lực công, nguồn vốn từ xã hội, từ khu vực ngoài nhà nước, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài... Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Tp.HCM trong giai đoạn 2018 - 2022 cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng.

UBND Tp.HCM sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách thành phố và các nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí.

Link: https://batdongsan.com.vn/tin-thi-truong/tp-hcm-can-gan-3-trieu-ty-dong-de-dau-tu-co-so-ha-tang-trong-4-nam-toi-ar95774

đầu tư cơ sở hạ tầng
                                 TP.HCM cần gần 3 triệu tỷ để đầu tư cơ sở hạ tầng trong 4 năm tới