TPHCM: Phê Duyệt Hệ Số Điều Chỉnh Giá Đất Của 6 Dự Án

UBND TP.HCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (HSĐCGĐ) để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 6 dự án (DA) trên địa bàn TP.HCM.

Link: http://cafef.vn/tphcm-phe-duyet-he-so-dieu-chinh-gia-dat-cua-6-du-an-20191028085208359.chn